Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> Çıraklık Eğitim Sistemi >> Kapsam

Çıraklık eğitimi uygulamaları, Millî Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen  mesleklerde yapılmaktadır. Bu gün itibariyle 131 meslek dalında tüm illerde çıraklık eğitimi verilmektedir. Kapsama alınma tekliflerinin valiliklerden gelmesi esastır. Valilik teklifleri, İl Mesleki Eğitim Kurulunun görüşleri de alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığı’nca değerlendirilmekte, uygun görülen il ve meslek dalları  merkezde kurulan Mesleki Eğitim Kurulunun  onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr