Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Sınav ve Değerlendirme >> TESK Kalfalık Belgesi

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan  Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 5362 sayılı Kanun kapsamında bir işyeri sahibi olan ya da bu işyerinde çalışanlardan; aşağıdaki şartları taşıyanlara TESK Kalfalık Belgesi verilir.

    1) En az ilköğretim mezunu olan

    2) 16 yaşını doldurmuş

    3) Mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendiren,

kişilere odaca düzenlenecek kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde TESK Kalfalık Belgesi verilir

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr