Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Genel Bilgi

 

        Konfederasyonumuz, iki yılda bir bağlı birlik ve federasyonlarımızın genel sekreterleri, muhasebe ve eğitim müdürleri ile sicil memurlarına yönelik olarak hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu kapsamda düzenlenen 5. Hizmet İçi Eğitim Semineri 10-11 Kasım ve 13-14 Kasım 2001 tarihlerinde Ankara-TESK Hotel’de gerçekleştirilmiştir.

Bu seminer bugüne kadar düzenlenen diğer seminerlerden farklı olarak, sadece birlik ve federasyonların genel sekreterlerine yönelik olmak üzere iki grup halinde düzenlenmiştir. Daha önce yapılan seminerlerden elde edilen deneyim doğrultusunda, seminerlerin daha küçük gruplar halinde ve süre olarak daha uzun zaman içinde yapılmasında fayda görülmüştür. Eğitim programları da yine daha önceki deneyimler ve talepler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Seminerler de, başta 5362 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı olmak üzere, esnaf ve sanatkarlar sicili uygulamaları, teftiş ve denetim, mesleki eğitim, kredi ve finansman, gıda mevzuatı, kapasite raporları, bar-kod uygulaması, bilgi-işlem çalışmaları gibi bir çok konuya yer verilmiştir.

Ayrıca 16-17 Aralık 2006 tarihlerinde TESK HOTEL Toplantı Salonunda Konfederasyonumuza bağlı birlik ve federasyonların muhasebe kayıt ve basılı evrak stok takibi işlerinden sorumlu olan personeline yönelik bir hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir. Seminerde Konfederasyonumuzca geliştirilen ve hali hazırda uygulamada bulunan Basılı Evrak Stok Takip Programı ile Tek Düzen Muhasebe Programına ilişkin sunumlar gerçekleştirilecektir.

Konfederasyonumuz belirli aralıklarla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir. Ancak bu seminerler odalar düzeyine inememektedir. Hizmet içi eğitim seminerlerinin odalar düzeyine inebilmesi için birlik ve federasyonlarımız Konfederasyonumuzca desteklenmektedir. Birlik ve federasyonlarımız tarafından yapılan eğitim seminerlerine konunun uzmanları gönderilmekte, teknik doküman desteği sağlanmakta, organizasyonlar konusunda yardım edilmekte ve düzenlenen seminerlerin giderlerinin eğitim bütçelerinden karşılanmasına izin verilmektedir.

Bu çerçevede, bir çok birliğimizin ve federasyonumuzun düzenlediği seminerlere iştirak edilmiştir. Bir çok alt teşkilat birimimiz ise Konfederasyonumuzdan destek almadan kendileri eğitim seminerleri düzenlemektedirler.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr