Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> Çıraklık Eğitim Sistemi >> Finansman

Çıraklık eğitiminin teorik kısmının giderleri Bakanlıkça,  işyerlerinde yapılan pratik eğitimin giderleri ise işyerlerince karşılanmaktadır. Bu şekilde alt teşkilatımız dolaylı olarak çıraklık eğitimini desteklemektedir.

Ayrıca, 1986 yılında 3308 sayılı Kanun ile oluşturulan ve 2001 yılında kaldırılan Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonuna hem işletmeler hem de meslek kuruluşları belirli oranlarda pay aktarmışlardır.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr