Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Sınav ve Değerlendirme >> Esnaflık Belgesi

Esnaflık ve Sanatkarlık Mesleklerini Ayırma Komisyonunca belirlenen ustalık becerisi gerektirmeyen mesleklerde; 3308 sayılı kanun gereğince mesleğinde  ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan;

      1- Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğinin  yürürlüğe girdiği tarihte 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde çalışanlardan, Konfederasyonca belirlenecek süreler içinde başvuruda bulunanlara doğrudan,

      2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleğe girenlere, mesleği ile ilgili işlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendirmeleri ve odalarca düzenlenecek sınavlarda başarılı olmaları halinde sınavlı olarak, Esnaflık Belgesi verilir.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr