Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Sınav ve Değerlendirme >> Mesleğini Devam Ettirme Belgesi

Mevzuat gereği kalfalık, ustalık ve esnaflık belgesi alabilmek için en az ilkokul mezunu olmak şartı   aranmaktadır. Ancak ilkokul mezunu olmayan kişilerin mağdur duruma düşmemeleri amacıyla,   okur-yazarlık kurslarına katılıp ilkokul diplomalarını alıncaya kadar geçerli olmak üzere Mesleğini   Devam Ettirme Belgesi ile mesleki belgelerini alıp işlerini sürdürmelerine imkan sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1995 yılı başında uygulamaya konulan ve 13/04/1995 tarih ve 42 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulan Mesleğini Devam Ettirme Belgesi, mesleği 3308 sayılı Kanun kapsamına alındığı tarihte işyeri sahibi olan ve bu işyerinde fiilen usta olarak çalıştığını belgelendirerek 3308 sayılı Kanunun Geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri ile verilen haklarını kullanarak doğrudan ustalık belgesi almak amacıyla süresi içinde ve usulüne uygun olarak mesleki eğitim merkezlerine başvuran ancak ilkokul diploması olmayan esnaf ve sanatkarlarımıza, ilkokul diplomasını alıncaya kadar geçerli olmak üzere MEM’ler tarafından verilmektedir.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr