Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> Çıraklık Eğitim Sistemi >> Çırak Olma Şartları

Çırak olabilmek için;

·        en az ilköğretim okulu mezunu olmak,

·        14 yaşını doldurmuş olmak ve

·        bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği  işleri yapmaya uygun olmak ve

·        eğitim göreceği meslek dalında faaliyet gösteren bir işletme ile çıraklık sözleşmesi yapmak

şartı aranır.

Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan az, üç aydan fazla olamaz. Çıraklar öğrenci statüsünde olup, öğrencilere tanınan tüm haklardan yararlanmaktadırlar. İşverenler, söz konusu gençlere, yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere ücret ödemekte ve yılda bir ay süreyle ücretli izin hakkından yararlandırmaktadırlar. Bu haklar yasal güvenceye alınmıştır. Aday çırak ve çıraklar iş kazası ve meslek hastalıkları ile hastalıklara karşı sigortalıdırlar. Sigorta primleri devlet tarafından ödenmektedir.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr