Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> Türkiye'de Mesleki Eğitim >> Çıraklık Eğitimi

Çoğunlukla küçük işletmeler tarafından geleneksel biçimde sürdürülerek günümüze ulaşan çıraklık eğitiminde henüz istenilen hedefe ulaşıldığını söyleyemeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen ikili modelde eğitimin teorik kısmı  Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MEM) verilmektedir. Bu modelde çıraklık eğitimi öğrencileri haftada bir gün MEM’e, haftanın diğer dört veya beş günü de işletmelere gitmek suretiyle pratik eğitimlerini burada almaktadırlar.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr