Çalışma Alanları  >> EAN Barkod Sistemi

Ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşması, ürün taleplerinde dalgalanmaların artması, müşteri beklentilerinin yükselmesi tedarik zinciri verimliliğin artırılması için yeni çözümler üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Ticaretteki bu değişimler doğrultusunda 1974 yılında 12 ülkeden üreticilerin ve dağıtımcıların katılımıyla Avrupa'daki ürünlerin tanımlanması için standart oluşturma çalışmaları başlamış ve bu çalışmaların sonucunda 1977 yılında Brüksel merkezli "European Article Numbering (EAN)" (Avrupa Mal Numaralama Örgütü) kurulmuştur.

 GS1 Türkiye, 1988 yılında "Milli Mal Numaralandırma Merkezi" adıyla, Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette, herhangi bir sorun ile karşılaşmadan tanınmasını ve izlenebilmesini sağlamak üzere özel sektörün Türkiye'deki en üst düzeydeki yasal temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulmuş ve   EAN'a üye olmuştur.

EAN'ın temel görevi, etkin tedarik zinciri yönetimini sağlamak amacıyla ürün, hizmet, taşıma birimi ve demirbaşları tanımlayabilecek, her sektöre uygun uluslararası standartlar geliştirmektir. EAN'a üye yerel numaralandırma organizasyonları, uluslararası standartları kendi bölgelerinde uygulama ve geliştirmekle yükümlüdür. Zamanla üye profili Avrupa'yı aşıp tüm dünyaya yayılan EAN, 1992 yılında EAN International adını almıştır.

Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı üyelerimizce üretilen mallara da sistemin uygulanması amacıyla konu Konfederasyonumuzca incelenmiş ve EAN Barkod sisteminden üyelerimizin de yararlanması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda TOBB-TESK arasında 20 Kasım 1996 tarihinde bir PROTOKOL imzalanmıştır.

EAN isminin GS1 olarak değişmesiyle beraber Mart 2005 tarihinde "Milli Mal Numaralama Merkezi" adı "GS1 Türkiye" olarak değişmiştir. GS1 Türkiye, halen 15000 üyesiyle Türkiye'deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların GS1 Sistemine üye olmasını ve böylece tüm dünyada tanınmasını sağlamakta, bu firmaların uygulamalarını kolaylaştırmak ve firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye özel düzenlemeler yapmaktadır.     

GS1 Sistemi ( Barkod ) Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

1. Başvuru Formu: Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

2.Taahhütname: Taahhütname işyeri yetkilisince imzalanarak notere onaylatılmalıdır.

3.Faaliyet Belgesi ( Oda Kayıt Sicil Sureti ) : Firmanın Esnaf Odasına ya da Ticaret Odası kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Kayıtlı olunan Odadan temin edilir.

4.Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait olmalı ve firmanın muhasebecisine yada mali müşavirine onaylatılmalıdır.

Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine kuruluş ilanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesini gönderilmelidir.       

5. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Firma gelir tablosundaki cirosuna ve ürün çeşidi sayısına göre Tablo 1’de uygun olan sisteme giriş ücretini, Tablo 2’ de yer alan banka hesap numaralarından birine yatırmalıdır. Firma başvuru yapıldığı yıl kurulmuş ise ürün çeşidi sayısına göre Tablo 1’deki F kategorisinde gösterilen sisteme giriş ücretini yatırmalıdır. 

 

-     10'dan fazla ürün çeşidi bulunan firmalara ilişkin Üyelik Başvuru Formu için ve  10 veya daha az ürün çeşidi bulunan firmalara ilişkin Üyelik Başvuru Formu için Tıklayınız

Not: Üyelik başvuru formları ve sisteme giriş ücretlerine de yukarıda yer alan linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Başvuru Evraklarının Gönderileceği Adres:

Başvuru yapan firma,

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ( TESK ) kayıtlı ise başvuru evraklarını;

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK): Tunus Caddesi No:4   Bakanlıklar /ANKARA

 Ticaret Odasına kayıtlı ise başvuru evraklarını;

-         TOBB GS-1 Türkiye Dumlupınar Bulv. No:252 Eskişehir Yolu 9.Km 06530 / ANKARA

Adresine  göndermelidir.

Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı işyerlerinin başvuru evraklar Konfederasyonumuzca incelenerek dosyaları eksiksiz olarak TOBB GS-1 Türkiye’ye iletilmektedir.

TOBB-GS1 Türkiye'ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl TOBB-GS1 Türkiye'ye üyelik aidat bedellerini ödemekle yükümlüdürler.

Her yıl, o yıla ait üyelik aidat miktarları TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve http://gs1.tobb.org.tr/aidat.php adresinden ulaşılabilmektedir. Aidat miktarı her yıl aidat döneminde üye firmaya posta yoluyla bildirilmektedir.

GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından aidat ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve adres değişikliklerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu ödeme zamanında yapılmadığında firma borcunu gecikme faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde TOBB-GS1 Türkiye tarafından firmaya tahsis edilmiş GS1 Firma Önek Numarası iptal edilmektedir.

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr